Compliance


  • Compliance szempontú átvilágítás
  • Megfelelési munkaterv készítése
  • Éves megfelelési audit lefolytatása
  • Hiányzó szabályzatok elkészítése